De kleine Johannes

 Verantwoording


Deze hertaling van De kleine Johannes maakt dit zinnebeeldige sprookje, waarin begrippen als natuur, liefde, geluk, verlangen, kennis en dood als personen worden opgevoerd, toegankelijk voor een nieuwe lezerskring. 

Het is niet de bedoeling dat deze nieuwe uitgave het origineel verdringt. Voor de ‘oude’ lezers blijft de oorspronkelijke tekst, zowel antiquarisch als nieuw, beschikbaar. 

We denken wel dat het bezwaar van Elsbeth Etty (NRC 14-3-’09)  dat ‘De kleine Johannes wat taal, stijl en vorm betreft zo gedateerd is, dat het zelfs voor doorgewinterde Nederlanders nauwelijks te begrijpen te valt’ is weggenomen. Haar stelling dat ook de thematiek gedateerd zou zijn vindt echter geen weerklank. De vele scholierenwerkstukken spreken dit tegen.

Met vrij eenvoudige ingrepen kon de leesbaarheid worden verhoogd zonder dit klank- en kleurrijke natuursprookje aan sfeer verloor.

Woorden als ‘doch’, ‘dirkjesbos’, ‘altoos’, ‘schreien’, ‘weedom’ etc. zijn vervangen door hedendaagse equivalenten. Zorgvuldig is gekozen voor woorden die passen in de sfeer van het boekje.

Hier en daar zijn van één zin twee zinnen gemaakt. De negentiende-eeuwse vervoegingen zijn gemoderniseerd evenals de interpunctie. De alinea-indeling is vrijwel gelijk gebleven. De hoofdstuktitels zijn ingevoegd op basis van de studie van Jan Ligthart die in deze uitgave in verkorte vorm is opgenomen als nawoord.


De uitgever


 

Aangepast zoeken

 

 

Make a Free Website with Yola.